(10 năm) Chương 2


Chương 2

Vân Hành nghĩ đến một ngàn loại cảnh tượng người thân nhất gặp gỡ nhau, không ngoài cay mũi, rơi lệ, trăm cảm xúc lẫn lộn, kiểu như kịch Hoàng Mai mà mẹ vốn thích xem, móc gan móc ruột, xúc động sâu sắc; cũng có thể là lúng túng, không quen, hai bên đều thận trọng, bởi vì khoảng cách thời gian mà sinh ra sự lạ lẫm không thể nào bỏ đi được. Tiếp tục đọc